ODA KAYIT İŞLEMİ

ODA KAYIT İŞLEMİ

ÜYELİK AVANTAJLARI 
 Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Bor Ticaret ve Sanayi Odası’na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. 

Bor Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Oda’mızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir.
Bu hizmetler, 
Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi şekilde haberdar edilme. 
Yurtdışı iş teklifleri , yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme. 
İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim,kontrol ve onay işlemleri . 
İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb.’nin suret onayları. 
İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi. 
İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri 
Kobi kredi onay formları tasdiki,Ithalat ile ekspertiz işlemleri 
Sanayici firmaların üretim sonucu oluşan fire ve zayiat raporları ile ilgili ekspertiz işlemleri. 
İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma. 
Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması. 
Fiyat tahminleri yapar, fiyat bildiri mektuplarını ve Yed-i Vahit belgelerini tanzim edilmesi. 
Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti. 
Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, ikamet belgesi vs. sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi. 

Firma sahip ve ortaklarının Bağ-Kur ile ilgili tüm formların hazırlanması ve onaylanması.Üye kimlik kartı ile Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı (Oda üyelik kimlik kartı temin etmek için Oda Sicil Servisi Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.) 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.