İKİNCİ EL OTO ALIM SATIM YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

İKİNCİ EL OTO ALIM SATIM YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

22/01/2019 Kapalı Yazar: Şanver Karaçay

İkinci El Motorlu Kara taşıt ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirlerin bu faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 16. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu itibarla konuya ilişkin yönetmelik ekte sunulmuş olup, en kısa zamanda https://ietts.gtb.gov.tr/ Bu Adres’den
sistemine üye olarak giriş yapmanız ve gerekli evrakları yüklemeniz gerekmektedir.